ทําไมต้องเป็นเรา FEATURE

 เพราะGood Move เป็นหนึ่งเดียวที่บริการขนส่ง ขนย้าย ครบวงจร ตั้งแต่ ถอดย่อส่วน แพคกิงขนส่งทางไปรษณีย์ เหมารถ ขนย้าย จัดเก็บสินค้า บริหารงานด้านโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและประกอบ จัดวางให้เข้าที่ โดยมี จุดเด่นกับการดําเนินงานดังนี้ 

    ตรงต่อเวลา   On time

   พนักงานมืออาชีพ  Professional movers

    ยานพาหนะมาตราฐาน  Standard trucks

   วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน   Equipment

    แพ็คกิงค์ ดีเยี่ยม  Good packing

    ได้รับการรับรองมาตราฐาน   Certified

   มีการวางแผน  Planning

    มีการจัดวางที่ดี  Dispose

   สะดวกและรวดเร็ว   Speed

   มีคำแนะนำที่ดีเสมอ   Good suggestion

   มีความปลอดภัยสูง   Safety

    มีการรับประกันสินค้า Warranty goods

 

Visitors: 218,164