ตรวจสอบราคา

ราคายุติธรรมและเป็นไปตามมาตราฐาน ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

  1. ค่ารถขนของ Trucks rate (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทรถและระยะทาง)
  2. ค่าพนักงาน Crew rate (ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะงาน)
  3. ค่าอุปกรณ์แพคกิ้งค์ Packing & Wlaping (คิดเป็นราคาต่อกล่อง/ต่อม้วน)

Visitors: 1,724,633