เครื่องมือที่ใช้ในการทํางาน

เครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเพื่อการขนย้ายของ
วัสดุอุปกรณ์ขนส่งและขนย้ายที่ทันสมัยครบครัน
เหมาะสำหรับการขนย้ายของประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับการใช้งาน

  1. เครื่องมือที่เอาไปใช้เตรียมพร้อมกับหน้างานเสมอ
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความทันสมัยคงทน
  3. มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเพื่อง่ายแก่การดำเนินงาน
  4. อุปกรณ์มีครบครันทุกรูปแบบการใช้งาน

อุปกรณ์หลัก ๆ ที่ใช้เพื่อการขนย้ายของ

Visitors: 1,246,765