ตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลา เป็นสิ่งแรกเลยที่ Good move ให้บริการขนย้ายของ
(House Moving Service) ได้ถูกปลูกฝังเอาไว้ให้กับพนักงานของเรา

เราวางแผนให้งานขนย้ายทุกงานสำเร็จอย่างตรงต่อเวลา
ขนย้ายของ ขนย้ายบ้าน ขนย้ายสำนักงาน ขนย้ายเครื่องจักร


พนักงานรับขนย้ายของถือเป็นงานด้านบริการ ดังนั้นการบริการที่ดีกับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายถือเป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา เพื่อให้การขนย้ายของ ของลูกค้าไปถึง ณ จุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนดได้
ถือเป็นงานที่ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดยมีหลักปฏิบัติในการทำงาน เพื่อความเป็นมืออาชีพด้านขนย้ายของ(House Moving Service)

 • มาก่อนเวลาได้ยิ่งดี
 • เผื่อเวลาไว้เสมอ
 • ทำงานอย่างคล่องแคลวว่องไว 

 

การตรงต่อเวลา
ความหมาย การถือตามกำหนดเวลา สำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อคิด /คำคม “จงเป็นคนตรงต่อเวลา และเรียกร้องให้คนอื่นตรงต่อเวลาด้วย”
สำนวน “เวลาเป็นเงิน เป็นทอง”
“เวลาและวารี มิรอรีต่อผู้ใด”ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา

 1. ทำให้เรามีนิสัยขยันขันแข็ง เอาการเอางานอย่างจริงจัง
 2. ฝึกให้เราเป็นคนกระตือรือร้น มี่ชีวิตชีวา
 3. ทำให้เรามีความซื่อตรงต่อตัวเอง รักษาเกียรติยศของตนเอง
 4. ทำให้เราทำงานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีผลดี
 5. หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ ชีวิตก้าวหน้า
 6. สามารถกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจะกระทำได้ในแต่ละวันทำให้ชีวิตมีระเบียบ และมีวินัยกับตนเอง
 7. เป็นที่เชื่อถือ และไว้ใจของคนอื่น


โทษของการไม่ตรงต่อเวลา

 1. กลายเป็นคนเกียจคร้าน คอยหาสาเหตุหลีกเลี่ยงงาน
 2. เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง
 3. กิจกรรมหรือการงาน และชีวิตยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ
 4. กลายเป็นคนไม่ซื่อตรงต่อตนเอง
 5. ทำให้ผิดนัด กิจกรรมหรืองานเกิดความเสียหาย
 6. ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอื่น


เนื้อหาในพระคัมภีร์
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บ เกี่ยวในเวลาอันสมควร” ( กท 6 : 9 )บทความ ตรงต่อเวลา
การตรงต่อเวลา เป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง ยิ่งในวงธุรกิจใหญ่ ๆ การผิดเวลา มีผลให้เกิดความเสียหายใหญ่โต เฉพาะบุคคลแต่ละคน การตรงต่อเวลา เป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ท่านหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล ทรงเล่าถึงเสด็จพ่อของท่านในหนังสือชีวิตและงานของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตอนหนึ่งว่า “การตรงต่อเวลาอย่างหนึ่ง ท่านทรงถือมาก ว่า ผู้ใดไม่ถือเวลาเป็นสำคัญ ผู้นั้นเป็นคนไม่มีหลัก เชื่อถือไม่ได้” คตินี้สำคัญนัก และควรใส่ใจอย่าง่ยิ่ง การฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นทางแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้า ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตและเป็นคนสำคัญนั้น ไม่ใช่เป็นได้โดยการยกย่องหรือโดยการสืบตระกูล ตัวเองต้องปฏิบัติตนให้มีระเบียบ การฝึกตนให้ตรงต่อเวลา เป็นวิธีการฝึกระเบียบอย่างดียิ่ง วันหนึ่ง ๆ ท่านเคยมีกำหนดเวลา กิน นอน ทำงาน หรือเปล่า และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า หากคำตอบของท่านว่า “ไม่” นั่นแสดงว่า ท่านยังห่างไกลกับความสำเร็จมากนัก การหัดให้เป็นคนตรงต่อเวลานับเป็นคุณสมบัติดีเลิศประจำตัวอย่างหนึ่ง

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
+ ให้ผู้เรียนรู้จักจัดเวลาให้พอเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบของชีวิต
+ ฝึกให้เป็นคนรู้จักเผื่อหรือกำหนดเวลาไว้ สำหรับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
+ เมื่อมีการนัดหมายกับใคร ควรมาก่อนกำหนดเวลา
+ เมื่อมีการกำหนดเวลาในการกิจกรรมต่าง ๆ ควรทำให้เสร็จก่อนเวลา

 

สำหรับใครต้องการขนย้ายบ้าน ขนย้ายสำนักงาน ขนย้ายเครื่องจักรฯ หรือสนใจใช้บริการรับขนย้ายของ (House Moving Service) แบบไม่ต้องทำอะไรเลย


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.goodmove-th.com
โทร : 0-2114-7574
แฟกซ์ : 0-2100-4773
E-mail : info@goodmovethailand.com
Lind ID : @goodmove ( มี @ ข้างหน้า )
Facebook Inbox : https://m.me/1653262334889316

Visitors: 1,655,704