มีการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าและบริการ

  • มีการรับประกันสินค้าเมื่อสิ่งของเสียหายจริง
  • มีการรับประกันการบริการหากท่านไม่พึงพอใจในการใช้บริการ
  • ถึงแม้การบริการของเราจะมีความปลอดภัยและการป้องกันเป็นอย่างดีแต่เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของของท่านทางเราจะมีการรับประกันสิ่งของเพื่อให้ท่านอุ่นใจในการใช้บริการของเรา
  • มีงบประมาณในการประกันสินค้าในการชดใช้ค่าเสียหาย สูงสุดถึง 20% ของค่าบริการและท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มได้

 

 

 

* เงื่อนใขในการรับประกันสิ่งของเสียหายและการบริการ *

( คุณลูกค้าควรอ่านตามเอกสารด่านล่างนี้เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง )

Visitors: 828,547