เกี่ยวกับบริการของเรา

เกี่ยวกับบริการของเรา

 

เราเป็นบริษัทรับบริการขนส่งที่เป็นผู้นำทางด้านบริการขนย้ายแบบครบวงจร ตั้งแต่ถอดย่อส่วน แพ็คกิ้ง ขนส่งทางไปรษณีย์ เหมาพื้นที่ระวาง บริการขนย้ายของ จัดเก็บสินค้า บริหารงานด้านลอจิสติกส์ ทั้งในประเทศระหว่างประเทศและติดตั้งจัดวางให้เข้าที่เรียบร้อย โดยมีการบริการของเราทั้งหมด มีดังนี้
- บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า
- บริการขนย้ายบ้านพักอาศัย ย้ายคอนโด
- บริการขนย้ายสำนักงาน
- บริการขนย้ายงานจัดแสดงสินค้า
- บริการขนย้ายเครื่องจักรกลโรงงาน
- บริการฝากของและเช่าห้องเก็บของส่วนตัว
 
อัพเดทเมื่อ 16 พฤษศจิกายน 2564
 Visitors: 1,501,479