เราทำอย่างไรกับลูกค้า ?

เราทำอย่างไรกับลูกค้า ?
เราทำงานด้วยความทุมเท ซื่อสัตย์ จริงใจ เอาใจใส่และช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาความเป็นผู้นำของความเป็นมืออาชีพของบริการขนย้าย ซึ่งเรายึดถือหลักคำสอนนี้มาใช้ตั่งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และเราจะพัฒนาทุกๆ ด้านให้รักษามาตรฐานและทำให้ดีขึ้นทุกๆวัน
ปีนี้ต้องขออภัยคุณลูกค้าบางท่านที่ล่าช้าและไม่ได้ไปให้ด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากติดปัญหา Work form home ในสถานการณ์โควิด-19 นี้
 
อัพเดทเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 
Visitors: 1,100,785