15 แนวทางการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับ COVID-19

15 แนวทางการเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับ COVID-19

1.ล้างมือหรือยัง
2.ล้างมือให้สะอาด อย่างน้อย 20 วินาที
3.เช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ ช่วยลดการปนเปื้อน
4.เช็ดมือถือด้วยแอลกอฮอล์ ลดแหล่งเชื้อโรค
5.สวมหน้ากากให้สนิท ปิดจมูกและปาก
6.พูดคุยกันอย่าถอดหน้ากาก
7.ซักหน้ากากผ้า ทุกวัน
8.บันทึกการเดินทาง ช่วยรับรู้ความเสี่ยง
9.ถ้ารู้ว่าเสี่ยง กักตัวดูอาการ
10.กักตัว ดูอาการ ระหว่างรอผล
11.กินอาหารต้องปรุงสุก
12. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
13. กลับถึงบ้าน อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
14.เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ลดโอกาสการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
15. ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สุดหากคุณได้สิทธิ์

อัพเดทเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564

Visitors: 828,549