เลือกบริษัทรับขนย้ายของอย่างไรดี

เลือกบริษัทรับขนย้ายของอย่างไรดี

6 หลักเกณฑ์ เลือกใช้บริการขนย้าย อย่างสะดวกและปลอดภัย

 

สำหรับท่านที่มีแพลนและวางแผนที่จะย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย และกำลังชั่งใจว่าจะเลือกใช้บริการขนย้ายจากบริษัทขนย้ายของ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีบริษัทให้บริการขนย้ายมากมาย จนอาจทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้นยากและใช้เวลานานไม่น้อยไปกว่าการแพ็กของเลยทีเดียว

ดังนั้น Good Move จึงได้รวมหลักเกณฑ์ง่าย ๆ ที่ช่วยให้การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรับขนย้ายบ้าน ในยามที่เราต้องการย้ายบ้านและที่อยู่อาศัย ให้ได้ทั้งบริการที่ครบทุกด้าน ทั้งการขนย้ายที่ปลอดภัย ความสะดวกทันใจไม่เสียเวลา และคุ้มค่ากับการลงทุน เพื่อลดภาระให้คุณไม่ต้องเหนื่อยทั้งกายและใจโดยก่อนที่จะติดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัทขนย้ายบ้าน คุณอาจประเมินความพร้อมของตนเองในการเตรียมตัวเพื่อที่จะขนย้ายของ โดยมีปัจจัย 3 ด้านที่จำเป็นต้องพิจารณา ซึ่งจะนำไปสู่รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1. สิ่งของที่จะขนย้าย
นอกจากต้องสำรวจปริมาณสิ่งของในบ้าน และจำนวนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ต้องขนย้าย คุณยังต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับบรรจุ และศึกษาวิธีการแพ็กกิ้งห่อหุ้มของแต่ละอย่าง เพื่อให้การขนย้ายของเป็นไปได้ง่าย ไม่เลอะเทอะ หรือเสียหาย

2. เวลา
ตั้งแต่ระยะเวลาในการทำความสะอาดสิ่งของและสถานที่ จัดเตรียมเก็บข้าวของเครื่องใช้ ช่วงเวลาที่จะขนย้าย ไปจนถึงการจัดเก็บของให้เข้าที่นั้นต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด ยิ่งมีกำลังคนน้อย อุปกรณ์ไม่พร้อม หรือไม่มีประสบการณ์ในการทำมาก่อน ก็จะใช้เวลาในการจัดการนานยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากสำหรับผู้ที่มีชีวิตประจำวันที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา การที่จะต้องสละเวลาอันมีค่ามาดำเนินการเรื่องย้ายบ้าน ย้ายคอนโดด้วยตนเองก็อาจจะยิ่งทำให้เหนื่อยและไม่คุ้มค่ามากกว่าเดิม

3. ขั้นตอนการขนย้าย
เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่คุณต้องคำนึงถึงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การหาผู้ที่จะมาช่วยขนย้ายว่าต้องใช้จำนวนกี่คน ประเภทของรถที่จะใช้บรรทุกของควรใช้ขนาดใด ต้องใช้จำนวนกี่คัน และต้องขนของกี่รอบ และเมื่อถึงบ้านใหม่ที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วจะมีวิธีหรือเวลาในการจัดของเข้าที่มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

หากพิจารณาแล้วพบว่าคุณไม่สะดวกในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดใน 3 ข้อข้างต้นนี้ ก็ถึงเวลาที่คุณควรหาข้อมูลของบริษัทขนย้ายของ เพื่อเข้ามาช่วยจัดการภาระงานในการจัดเก็บสิ่งของและช่วยขนย้ายให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจัดของเสร็จเรียบร้อย ณ ที่หมายปลายทาง โดยภาระงานในการย้ายบ้านทั้งหมดนี้จะบรรเทาลงได้เยอะเลยทีเดียวหากคุณเลือกบริษัทขนย้ายบ้านที่ให้บริการแบบมืออาชีพตามหลักเกณฑ์ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1. เลือกบริษัทขนย้ายของที่มีบริการครอบคลุม ครบตามความต้องการ
แม้ว่าจะมีการระบุว่าเป็นผู้ให้บริการรับย้ายบ้านเหมือนกัน แต่รายละเอียดในการให้บริการอาจไม่เหมือนกัน เช่น บางบริษัทอาจมีแค่บริการขนย้าย ไม่ได้มีบริการรับจัดเก็บของ หรือบางแห่งอาจเน้นด้านการขนย้ายจึงไม่ได้มีพนักงานให้บริการยกของที่เพียงพอกับความต้องการมาด้วย เป็นต้น ก็จะยิ่งทำให้การขนย้ายต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ที่จะใช้บริการจึงต้องดูหรือขอรับข้อมูลให้ถี่ถ้วนจากหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนว่าบริษัทขนย้ายบ้านนั้น ๆ ให้บริการใดบ้าง ครอบคลุมครบทุกความต้องการของคุณหรือไม่ ช่วยให้คุณคัดกรองรายชื่อบริษัทเพื่อนำไปใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น

2. เลือกบริษัทขนย้ายบ้านที่มีการระบุขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
หนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้การขนย้ายสิ่งของในการย้ายบ้านเป็นไปได้อย่างราบรื่น ก็คือการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้ให้บริการขนย้ายบ้าน ขนย้ายคอนโด รับขนย้ายของที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจงาน นำมาประเมินและสรุปรายละเอียดทุกอย่างให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการขนย้าย ซึ่งบริษัทขนย้ายของที่มีการวางแผนกรอบการทำงานที่ชัดเจนแบบนี้ จะทำให้สามารถดำเนินงานแต่ละขั้นตอนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ และที่สำคัญจะนำไปสู่ขั้นตอนของการสรุปการเสนอราคาค่าใช้จ่ายที่แน่นอน ทำให้รู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ตั้งแต่ก่อนว่าจ้าง คุณจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ งบประมาณไม่บานปลาย

 

3. เลือกบริษัทขนย้ายของที่มีพนักงานพร้อมให้บริการทุกด้าน
สำหรับท่านที่มีสิ่งของในบ้านจำนวนมาก มีเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่หลายชิ้น ไปจนถึงเครื่องครัว เครื่องแก้ว เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องดนตรี ที่อาจมีความเปราะบาง ซึ่งหากไม่มีประสบการณ์ในการแพ็กของย้ายบ้านอย่างถูกต้องรัดกุม หรือมีการยก ขนย้ายที่ไม่ถูกหลักการ ก็อาจทำให้ข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้นชำรุดเสียหายระหว่างการขนย้าย รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ที่สิ่งของเคลื่อนผ่านระหว่างการขนย้าย ก็อาจเกิดรอยขีดข่วนเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้น การเลือกใช้บริการจากบริษัทขนย้ายบ้านที่มีพนักงานผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดำเนินการแพ็กสิ่งของก่อนย้าย ตลอดจนขั้นตอนในการเคลื่อน ยก ขนย้ายสิ่งของก็เป็นส่วนที่ช่วยป้องกันและลดปัญหาเหล่านี้ได้ ตลอดจนสามารถดำเนินการจัดเก็บได้อย่างชำนาญการ คล่องแคล่วรวดเร็ว ทำให้คุณประหยัดแรงและเวลาไปได้มาก

4. มียานพาหนะสำหรับขนย้ายให้เลือกใช้ได้หลากหลายอย่างเหมาะสม
เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะแม้บริษัทรับขนย้ายของจะมีพนักงานที่มีความพร้อมให้บริการมากเพียงใด แต่หากอุปกรณ์และยานพาหนะที่จะช่วยขนย้ายของในวันที่ใช้งานจริงไม่เอื้ออำนวย ก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้การย้ายบ้านของคุณราบรื่น เพราะบางท่านอาจมีข้าวของเครื่องใช้จำนวนมาก หรือบางท่านต้องย้ายบ้านใหม่ไกลจากที่เดิม อาจต้องข้ามจังหวัดหรือข้ามภาค ก็จะยิ่งทำให้การเดินทางซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากปริมาณของที่ต้องการขนย้ายกับขนาดของรถที่ใช้ขนข้าวของเครื่องใช้ไม่สมดุลกัน ก็จะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่สำหรับบริษัทขนย้ายบ้านมืออาชีพที่มีการวางแผนการทำงานอย่างดี มียานพาหนะที่พร้อม นอกจากจะจัดการด้านการบรรทุกสิ่งของได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังมีการวางแผนการเดินทางที่ละเอียด เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด และแจ้งอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือน้ำมันที่เติมได้อย่างชัดเจน จึงเป็นอีกส่วนที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้ผู้รับขนย้ายของด้วย

 

   

5. เลือกบริษัทขนย้ายของที่มีการรับประกันความเสียหายในการขนย้าย
แม้ว่าบริษัทจะการันตีว่ามีการบริการด้านขนย้ายบ้าน ขนย้ายคอนโดด้วยพนักงานมืออาชีพแล้วก็ตาม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะการันตีมาตรฐานการบริการแก่ลูกค้าได้ชัดเจนที่สุด เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็คือมีการรับประกันทั้งด้านความปลอดภัยของการขนย้ายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขณะขนย้าย ตลอดจนความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ก็จะมีเงื่อนไขในการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ต่างกัน ซึ่งผู้รับบริการขนย้ายสามารถศึกษารายละเอียดและความครอบคลุมด้านความรับผิดชอบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะใช้ในการตัดสินใจก่อนจะเลือกใช้บริการได้

6. อ่านรีวิวจากผู้ใช้บริการขนย้ายของ ช่วยในการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น
ตัวเลือกสุดท้ายที่จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัทขนย้ายบ้าน ขนย้ายคอนโด เป็นเรื่องง่ายขึ้น ก็คือการดูประวัติผลงานการให้บริการ ทั้งข้อมูลจากฝั่งของบริษัทขนย้ายของเป็นผู้ให้รายละเอียดเอง ในส่วนของตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาบนหน้าเว็บไซต์หลักของบริษัท ไปจนถึงการค้นหาข้อมูลรีวิวบนโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีผู้ที่เคยใช้บริการได้แนะนำไว้ ก็จะช่วยคลายข้อสงสัยและตอกย้ำความมั่นใจในการเลือกใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

และทั้งหมดนี้คือวิธีที่จะช่วยให้คุณเลือกใช้บริการจากบริษัทขนย้าย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการย้ายบ้านและที่อยู่อาศัยครั้งต่อไปให้ง่ายขึ้น และขอแนะนำอีกระดับของบริการขนย้ายโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย จาก กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส พร้อมให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนแพ็กของ ขนย้าย ไปจนถึงการจัดเก็บเข้าที่ ณ ปลายทาง ไม่ว่าการขนย้ายของคุณจะมีของมากหรือน้อย ชิ้นเล็กหรือใหญ่ และย้ายไปใกล้หรือไกลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย

 
https://www.goodmove-th.com
โทร : 0-2114-7574
แฟกซ์ : 0-2100-4773
E-mail : info@goodmovethailand.com
Lind ID : @goodmove ( มี @ ข้างหน้า )

Visitors: 1,056,014