มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างหนัก ทางบริษัทฯไม่นิ่งนอนใจทั้งสุขภาพพนักงาน รวมถึงจะมีการตรวจการป้องกันตามมาตรการตรวจสอบป้องกันโควิค-19 อย่างเข้มงวดดังนี้
1.สวมแมสอย่างสม่ำเสมอ
2. พกเจลล้างมือเพื่อล้างมืออย่างสม่ำเสมอและมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
3.ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และยานพาหนะทุกครั้งก่อนทำงานและหลังจากนำอุปกรณ์เข้าเก็บทุกครั้งหลังจากเสร็จงาน
4.ตรวจโควิดให้กับพนักงานทุก 14 วันทุกท่าน
5.กรณีพนักงานมีอาการต้องสงสัยทางเราจะสั่งหยุดงาน 3 วันเพื่อสังเกตุอาการและส่งชุดตรวจให้ ถ้าหากพบเชื้อจะทำเรื่องให้สุดความสามารถเพื่อให้พนักงานได้รักษาตามสิทธิ์(หรือทำเรื่องในการส่งกลับภูมิลำเนากรณีโรงพยายาลท้องถิ่นมีเตียงรักษา)
6.พึ่งความปลอดภัยในการระบาดแพร่เชื้อเราจึงจัดพนักงาน เราเป็นชุด 2 คน เพื่อการควบคุมการแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น 1 ใน 2 คนมีอาการ พนักงานชุดนั้น จะต้องกักตัวดูอาการ 3 วัน และจัดส่งชุดตรวจ ให้แล้วถ่ายรูปยืนยันว่าไม่พบเชื้อ (ถ้าพบเชื้อทางเราจะดำเนินตามข้อ4 )
7.การเดินทางออก ต.จ.ว ให้ทุกคนที่ได้รับงานนี้ลงทะเบียนในเว็ปเพื่อทำเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อส่งสินค้า หากเป็นไปได้ ทั้งกรุงเทพหรือ ต.จ.ว ลงให้ตลอดผ่าน QR code ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจนั้นๆ สแกน ลงแล้วบันทึกภาพหน้าจอ QR code ไว้ https://covid-19.in.th
8.ในส่วนของวัคซีนในสถานการณ์ปัจจุบันวัคซีนพึงประสงค์ต่อบุคคลหรือพนักงานไม่สามารถหาได้โดยง่ายทางบริษัทจึงเข้มงวดและออกมาตรการป้องกันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและในเร็ววันที่โอกาสมีวัคซีนพึงประสงค์มาถึง หรือวัคซีนทดแทนเวลาพึงประสงค์ พนักงานจะทำการฉีดให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อคนรอบข้างและผู้ใช้บริการ
 
อัพเดทเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564
 

Visitors: 828,544