Good move บริการขนย้ายยุคใหม่

Good move บริการขนย้ายยุคใหม่ เพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

นโยบายการให้ บริการขนย้าย ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Good move บริการขนย้ายยุคใหม่

สมัยก่อน เราใช้ซีลพลาสติก บับเบิ้ล แรป พลาสติก กระดาษลูกฟูก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป ในเมื่องานที่ใช้ เพียงแค่ย้ายจาก 1 จุด ไปอีก 1 จุด แล้วแกะออก ซึ่งสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์โดยที่ใช้แป๊บเดียว ทางเราถึงหาวัสดุทดแทนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ผ้า moving, กล่องพลาสติกแข็ง,กล่องฟิวเจอร์บอร์ด, กล่อง reused, กระดาษ reused ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการใช้พลาสติกและกระดาษได้หลาย 10 ตันใน 4 ไตรมาส (1 ปี) และสามารถประหยัดต้นทุนได้ด้วยและทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าอีกด้วย

ในปัจจุบันมนุษย์เริ่มได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดจากการที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลาย หรือภัยพิบัติจากน้ำทะเลที่ละลายจากขั้วโลกมากขึ้นทุกปี ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกเริ่มตระหนักและรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้ชีวิตและทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจ บริการขนย้าย บ้านและสิ่งของก็เช่นกัน!


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคเพื่อควบคุมขยะจากบรรจุภัณฑ์พัสดุ ที่มีมากกว่า 300 ล้านชิ้นต่อวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์พัสดุ เช่น ลังกระดาษ ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ถุงกระสอบ ใบจัดส่งของ เทปกาว และแผ่นกันกระแทก โดยในปี 2563 ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์พัสดุของจีนมีมากกว่า 10 ล้านตัน… ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปี 2561 คนไทยทิ้งขยะรวมกันเฉลี่ยอยู่ที่ 76,164 ตัน/วัน หากเราย้อนไปปี 2554 ปริมาณการทิ้งขยะคนไทยใน 1 วันรวมกันเพียง 43,779 ตัน เท่ากับว่าะยะเวลา 7 ปีค่าเฉลี่ยการทิ้งขยะของคนไทยใน 1 วันเพิ่มขึ้นถึง 32,385 ตันเลยทีเดียว!


และไม่ว่าจะเป็นเพราะการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่ผู้คนนิยมสั่งสินค้าออนไลน์, Food Delivery หรือแม้กระทั่ง บริการขนย้าย บ้านและสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ทั้งกล่องกระดาษ, เทปกาวและพลาสติกกันกระแทก ล้วนสร้างขยะมหาศาลให้โลกมากขึ้นได้ทั้งนั้น ยังไม่นับรวมถึงมลพิษจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกให้แย่ลงเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น บริษัทที่ให้ขนส่งหรือขนย้ายสิ่งของต่างๆ ทั่วโลก ต่างตระหนักถึงปัญหาขยะและมลพิษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น


เป็นเหตุให้ Good move บริการขนย้าย ของเราได้เริ่มปรับตัวให้กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของตนเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

 1. เลือกใช้กล่อง, ลังและวัสดุบรรจุภัณฑ์ กล่องฟิวเจอร์บอร์ดและกล่องพลาสติก ที่สามารถรียูสได้ 100% หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ : ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้กล่อง, ลังหรือพลาสติกกันกระแทก ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในการขนย้ายของ แต่รู้หรือไม่ว่า? นอกจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวของผู้ที่ใช้ บริการขนย้าย จะทำให้คุณเสียเงินซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายแล้ว กล่องกระดาษเหล่านี้ยังสร้างขยะจำนวนมากและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  มีบริษัทขนย้ายของในพอร์ตแลนด์, ชิคาโกและซานฟรานซิสโก มีให้เช่าถังและลังสำหรับการย้ายของคุณ โดยเมื่อคุณใช้กล่องเสร็จแล้วสามารถนำส่งกล่องหรือลังที่ใช้สำหรับการขนย้ายของคืนกลับสู่บริษัทเหล่านี้ได้เลย นอกจากนั้นแล้ว การเลือกใช้ ผ้า Moving, ผ้าขนหนู, ผ้าห่มหรือเสื้อผ้าเก่าที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย แทนการใช้พลาสติกกันกระแทกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ก็ถือเป็นการประหยัดและช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 


  ที่ Good move ของเราก็มีนโยบายให้ บริการขนย้าย ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • Good move ใช้กล่องกระดาษที่ผลิตจากเทคนิคพิเศษไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง จึงช่วยลดอัตราการผลิตกล่องและลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองได้ปีละประมาณ 20 ตัน

  • Good move ใช้ผ้า Moving ห่อกันกระแทกและลดการใช้เทปกาวหรือพลาสติกซีลสำหรับห่อหุ้มจำนวนมาก ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดขยะย่อยสลายยาก ซึ่งแต่เดิมนั้นเราใช้พลาสติกซีล, บับเบิ้ล หรือกระดาษลูกฟูกที่ใช้เพียงครั้งเดียวก็ทิ้งไป เราจึงหาวัสดุทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งไปเหล่านั้น โดยการใช้ กล่องพลาสติกแข็ง, กล่อง reused, กระดาษ reused และ ผ้า moving ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงแค่ขนย้ายจาก 1 จุด ไปอีก 1 จุด แล้วแกะแพ็คกิ้งออก ซึ่งสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์โดยที่ใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียว เพื่อลดการใช้พลาสติกและกระดาษได้หลาย 10 ตัน/ปี และยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทฯ รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

  • ทีมงานของ Good move ลดการใช้เทปกาว โดย การวางแผนแปะกาวกล่องก่อนที่ ทีมงานจะไปทำการ บริการขนย้าย ให้กับลูกค้าจะมีเทคนิคการใช้เทปกาวให้น้อยที่สุดเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด

  • Good move มีกระบวนการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก โดยเรานำเศษกระดาษลูกฟูกที่ฉีกขาดหรือใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นถุงกระดาษเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 2. การใช้รถยนต์พลังสะอาดหรือรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับบริการขนย้าย : การใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปจะเป็นตัวที่ปล่อยมลพิษทางอากาศที่มากกว่ารถประเภทอื่นๆ ซึ่งภาคการขนส่งเป็นหนึ่งในแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นราว 17% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (ข้อมูลจาก mgronline.com) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบริษัทขนส่งหลายแห่งทั้งไทยและต่างประเทศต่างร่วมมือกันในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยการเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นพลังงานสะอาด  อย่างบริษัทที่ให้บริการขนย้าย ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ NorthStar Moving ก็ได้เปลี่ยนรถบรรทุกส่วนใหญ่ให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล ที่เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ที่สะอาดกว่า เพราะผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติ เช่น น้ำมันจากพืช ไขมันสัตว์ จาระบีรีไซเคิลหรือสาหร่าย เพราะน้ำมันดีเซลปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายสู่อากาศ มีรายงานของ California Air Resources Board ฝุ่นละอองในน้ำมันดีเซลก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โรคหอบหืดและปัญหาระบบทางเดินหายใจอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายในแต่ละปี

  ยิ่งในปัจจุบันเราเริ่มมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะมีความเป็นได้สูงว่าบริษัทขนส่งหรือขนย้ายสิ่งของต่างๆ จะเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจากรายงานของ International Energy Agency (IEA) ปริมาณการใช้น้ำมันบนท้องถนนจะเริ่มค่อยๆ หดตัวลงจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 60 ล้านคันในปี 2026 (จาก 7.2 ล้านคันในปี 2019) แต่รถยนต์เพื่อการขนส่งขนาดใหญ่และยานพาหนะสำหรับเดินทางระยะไกลมากๆ ก็อาจจะต้องพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลและเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่ แต่ก็สามารถนำมาผสมกับเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero Emissions

 3. บริษัทที่ให้ บริการขนย้าย เพิ่มบริการจัดการสิ่งของที่ลูกค้าต้องการจะทิ้งจากการขนย้ายบ้านหรือสิ่งของ : แน่นนอนว่าทุกครั้งที่มีการขนย้ายสิ่งของหรือย้ายบ้าน มักจะมีสิ่งของมากมายที่อยากจะทิ้ง ยิ่งเป็นสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ การหาสถานที่สำหรับทิ้งอาจเป็นเรื่องยาก หรือถ้าทิ้งแล้วการกำจัดขยะเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย… ก็น่าจะดีกว่า ถ้าบริษัทที่ให้บริการขนส่งขนย้ายสิ่งของจะเพิ่มบริการที่ช่วยจัดการขยะที่ลูกค้าไม่ต้องการ เช่น การจัดการรีไซเคิลขยะจากการขนย้ายของ, การติดต่อประสานกับแหล่งรับซื้อของเก่าหรือมูลนิธิบริจาคสิ่งของต่างๆ เพราะในหลายประเทศ ก็มักจะนิยมเปิดโรงรถที่บ้านเพื่อขายหรือบริจาคของเก่าที่ไม่ใช้แล้วก่อนย้ายออกจากบ้านประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นจากการย้ายบ้านได้เป็นอย่างดี


และนี่ก็คือทั้งหมดของ บริการขนย้ายยุคใหม่ เพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ที่ Good move Professional Mover ทำแล้วบางประการ และบางประการที่เราได้กล่าวไปกำลังค่อยๆ ปรับพัฒนาบริการของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อโลกที่ดีกว่าในอนาคต

ติดต่อเราที่
โทร : 0-2114-7574
แฟกซ์ : 0-2100-4773
E-mail : info@goodmovethailand.com

Line ID : @goodmove ( มี @ ข้างหน้า )
Facebook Inbox : https://m.me/1653262334889316

 
Visitors: 1,724,617