จะเหนือยขนย้ายเองไปทำไม

จะเหนือยขนย้ายเองไปทำไมในเมื่อมีบริการขนย้ายบ้านแบบ "สบายๆ" โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ Good move ด้วยบริการขนย้ายแบบครบวงจร
- แนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการขนย้าย
- สำรวจงาน วางแผน และให้คำปรึกษา โดยทีมงานขนย้ายที่มีประสบการณ์
- บรรจุหีบห่อ จากนั้นเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเราก็จะ ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ และ ห่อหุ้ม ขนย้าย จัดวาง ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
- จดบันทึกรายการสิ่งของเพื่อเป็นข้อมูลในการขนย้าย
- เราจะให้คําแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า ทำอย่างไรที่จะบริการลูกค้าให้ได้ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ามากที่สุด

 

อัพเดทเมื่อ 9 ธันวาคม 2563

Visitors: 224,943