Good move บริการขนย้ายโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

Good move บริการขนย้ายโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย
เราทำอะไรบ้างเวลาขนย้ายของ ?
1.สิ่งที่เราทำที่ต้นทาง
1.1 ตรวจสอบสภาพและจำนวนสิ่งของ
1.2 ปกป้องพื้นที่
1.3 บรรจุหีบห่อ
1.4 ถอดแยกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
1.5 ทำความสะอาดสิ่งของ
1.6 แพ็คป้องกันความเสียหาย
1.7 ลำเลียงสิ่งของขึ้นรถ
2.ขั้นตอนปฏิบัติงานพื้นที่ปลายทาง
2.1 ลำเลียงสิ่งของลงจากรถ
2.2 ปกป้องพื้นที่
2.3 นำสิ่งของเข้าพื้นที่
2.4 ประกอบเฟอร์นิเจอร์
2.5 แกะหีบห่อและจัดวาง
2.6 ทำความสะอาดสิ่งของและพื้นที่
 
อัพเดทเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563
Visitors: 1,056,014