ขนย้ายอย่างเต็มระบบ ครบทุกขั้นตอน

ขนย้ายอย่างเต็มระบบ ครบทุกขั้นตอน

- บรรจุหีบห่อ

- ถอดและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

- ขนย้าย

- แกะหีบห่อ

- จัดวางอย่างมืออาชีพ

- ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อย

 

อัพเดทเมื่อ 2 มิถุนายน 2563

Visitors: 1,146,193