ย้ายบ้านแบบสบายๆ...เลือก Good move

ย้ายบ้านแบบสบายๆ...เลือก Good move
- มีการรับประกันความเสียหาย
- มีอุปกรณ์สำหรับขนย้ายครบครัน
- พนักงานขนย้ายแบบมืออาชีพ
- มีการวางแผนงานขนย้ายเป็นอย่างดี
- มีการบรรจุหีบห่อและห่อหุ้ม
- ปกป้องพื้นที่ระหว่างขนย้าย
- มีการถอดและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

 

อัพเดทเมื่อ 27 มีนาคม 2563

Visitors: 1,146,192