ขั้นตอนการบริการขนย้ายบ้าน

ขั้นตอนการบริการขนย้ายบ้าน

1.ขั้นตอนปฏิบัติงานพื้นที่ต้นทาง

1.1 ตรวจสอบสภาพและจำนวนสิ่งของ
1.2 ปกป้องพื้นที่
1.3 บรรจุหีบห่อ
1.4 ถอดแยกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
1.5 ทำความสะอาดสิ่งของ
1.6 แพ็คป้องกันความเสียหาย
1.7 ลำเลียงสิ่งของขึ้นรถ

 

2.ขั้นตอนปฏิบัติงานพื้นที่ปลายทาง

2.1 ลำเลียงสิ่งของลงจากรถ
2.2 ปกป้องพื้นที่
2.3 นำสิ่งของเข้าพื้นที่
2.4 ประกอบเฟอร์นิเจอร์
2.5 แกะหีบห่อและจัดวาง
2.6 ทำความสะอาดสิ่งของและพื้นที่

 

อัพเดทเมื่อ 4 ตุลาคม 2562

Visitors: 1,605,343