แพ็คแก้วไวน์อย่างไรให้สะอาดและปลอดภัย

แพ็คแก้วไวน์อย่างไรให้สะอาดและปลอดภัย
- แพ็คให้เหมาะสมกับรูปทรง
- วัสดุแพ็คสะอาดและปลอดภัย
- หนาแน่นป้องกันการแตกหัก
- บรรจุหีบห่ออย่างดี

 

อัพเดทเมื่อ 8 สิงหาคม 2562

Visitors: 1,426,958