ฝนจะตกแค่ไหน ก็ขนย้ายให้ได้

ฝนจะตกแค่ไหน ก็ขนย้ายให้ได้
- มีการอบรมพนักงานในการขนย้าย
- ยานพหนะที่ได้มาตราฐานกันฝน
- มีการแพ็คของป้องกันอย่างดี
- มีเตรียมพร้อมในการขนย้าย

 

อัพเดทเมื่อ 4 กรกฎาคม 2562

Visitors: 1,246,765