นโยบายความเป็นส่วนตัว

       เมื่อคุณใช้บริการ Good Move คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณไว้ นโยบายส่วนบุคคลของเรามีไว้เพื่อให้คุณได้เข้าใจข้อมูลที่เรารวบรวม เพราะอะไรที่เรารวบรวม รวมถึงสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้นๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญ และโปรดทราบว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวนี้อย่างปลอดภัย

สิ่งที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้

  1. อีเมล์แอดเดรส Email Address, ชื่อ นามสกุล Name, ที่อยู่หรือที่ทำงาน Address, รหัสไปรษณีย์ ZIP Code, หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน Telephone Number, ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID), ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เป็นต้น
  2. รายละเอียดที่อยู่ต่างๆและข้อมูลที่เคยมีพันธะร่วมกัน
  3. ทางเราได้ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนว่าข้อมูลของเราและเว็ปไซส์ได้ตรงกับนโยบายของ บริษัท กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส จำกัด

นโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

  1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ของท่านในพันธกิจต่างๆ
  2. แล้วอย่างที่ทราบทางเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ทางเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ทาง บริษัท กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส จำกัด ได้ทําการจัดส่งไปรษณีย์ พัสดุต่างๆ ทางเราจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างปลอดภัย

สิทธิของท่านในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินของ บริษัท กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส จำกัด โดยความยินยอมของเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ได้รับอนุญาตให้เรียกดู จัดทำซ้ำโดยวิธีการพิมพ์ ดาวน์โหลดไปยังฐานข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายข่าวสารไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องคงการแสดงเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส จำกัด เอาไว้ รวมถึงแสดงเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏด้านบนนี้บนข้อมูลที่ท่านทำการคัดลอกไว้การคัดลอกส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่อาจนำไปขายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือปรับเปลี่ยนหรือนำไปใช้ร่วมกับงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ยกเว้น บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
  • ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นข้อความ รูปภาพ และวัสดุอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ บริษัท กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส จำกัด

การใช้คุกกี้

  • บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้ และเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้ ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต โดยวิธีการกดปุ่มด้านล่างของเว็บไซต์ "ตั้งค่า"
Visitors: 1,724,631