สะดวกและรวดเร็ว

 เนื่องจากพนักงาน Good move เป็นพนักงานที่ผ่านประสบการณ์มาพอสมควร ขนของ ขนย้ายมืออาชีพโดยตรง การทํางานจึงกระชับกระเฉงคลองตัวโดยมีองค์ประกอบดังนี้

  • ทําเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายตามงาน
  • คิด ตระหนักก่อนแล้วค่อยทํา 
  • แบ่งเวลาการทํางานให้เสร็จภายในที่คุณลูกค้ากำหนด

 

Visitors: 782,978