เครื่องมือที่ใช้ในการทํางาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน

  1. เครื่องมือที่เอาไปใช้เตรียมพร้อมกับหน้างานเสมอ
  2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีความทันสมัยคงทน
  3. มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเพื่อง่ายแก่การดำเนินงาน
  4. อุปกรณ์มีครบครันทุกรูปแบบการใช้งาน

ซึ่งอุปกรณ์หลักๆ แบ่งเป็นตามนี้

Visitors: 828,562