พนักงานมืออาชีพ

พนักงานของ Good move มีความเป็นมืออาชีพด้านการขนย้ายของ ถอดและประกอบ

ให้บริการขนย้ายของ โดยพนักงานที่มีทักษะและความชำนาญในการขนย้ายและมีหัวใจรักบริการ

เพราะเรื่องคุณภาพและมาตราฐานการขนย้ายของอย่างมืออาชีพ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรักษามาตรฐานในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจ ระมัดระวังในทุกขั้นตอน การฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนของเรามีความเป็นมืออาชีพด้านการขนย้ายของ ถอดและประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ การห่อบรรจุสิ่งของที่จะขนย้ายหรือการเคลื่อนย้ายระหว่างเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของสิ่งของอันมีค่าของลูกค้า, ความตรงต่อเวลาในการนัดหมาย อีกทั้งพนักงานทุกคนจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำวิธีการและความคุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์การบริการขนย้ายของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอีกด้วย

โดยพนักงานขนย้ายของทุกคนจะต้องได้รับการสัมภาษณ์, ฝึกฝนงานและผ่านการอบรมในทักษะที่จำเป็นกับงานในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาทิ

 • มีความชํานาญด้านการขนย้ายเฉพาะด้าน
 • มีการคัดสรรโดยฝ่ายบุคลากร ของ Good move
 • ถูกอบรมและปลูกฝังตามกฎของ Good move มาเป็นอย่างดี

 


Good Move Professional Mover มีคติประจําใจสั้น ๆ ก็คือ “Service mind” โดยแยกอักษรของ คำว่า “Service” ออกเป็นความหมายดังนี้

S = Smile (อ่านว่า สม้าย) แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm (อ่านว่า เอ่นทู้ซิแอ่สซึม) แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness (อ่านว่า เร้ปปิดเนส) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value (อ่านว่า ว้าลลู) แปลว่า มีคุณค่า
I = impression (อ่านว่า อิมเพริ้สเซน) แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy (อ่านว่า เค้อติซี) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance (อ่านว่า เอนดู้เรน) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์
สำหรับคำว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

M = make believe (อ่านว่า เมค บิลี้ฟ) แปลว่า มีความเชื่อ
I = insist (อ่านว่า อินซิ้ส) แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate (อ่านว่า เนอะเซ้สเซอะเตท) แปลว่า การให้ความสำคัญ
D = devote (อ่านว่า ดิโว้ต) แปลว่า อุทิศตน

 

การอบรมพนักงานขนย้ายของ ของ Good move มีรายละเอียด ดังนี้

 1. พนักงานแต่ละคนต้องมีความฝันที่ชัดเจนในตัวเอง ฝันอยากเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือกเข้ามา
 2. พนักงานต้องมีใจรักในสิ่งที่ทำ รักในอาชีพของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะทำอาชีพของตนเอง
 3. มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน
 4. วางแผนการทำงาน
 5. ทำงานหนัก อดทน ทุ่มเท ขยัน
 6. เตรียมตัวเอง เตรียมงานตัวเองให้พร้อมก่อนทำงานร่วมกับผู้อื่น
 7. รับผิดชอบสูงต่อตนเอง และต่อทีม
 8. แข่งขันกับตนเอง
 9. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 10. ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
 11. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รู้จักรักษาเวลา
 12. ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 13. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
 14. เป็นคนน่ารัก ไม่หยิ่งไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง
 15. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
 16. เอาชนะใจตนเองโดยควบคุมอารมณ์ (Self Management)
 17. มีความมั่นใจในตนเอง
 18. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
 19. ให้เกียรติ และรักษาสัญญากับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
 20. กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 21. มีความสม่ำเสมอในการหมั่นหาความรู้ ความเข้าใจในงาน ในธุรกิจขององค์กร
 22. มีความมุ่งมั่น (Commitment)
 23. รู้จักบริหารเวลา (Time Management)
 24. มีสมาธิในการทำงาน
 25. กำจัดจุดอ่อนตัวเอง และเรียนรู้จุดแข็งที่จะสร้างเสริมให้เด่นขึ้น
 26. เรียนรู้จากการเป็น “มืออาชีพ” กับมืออาชีพ หาความรู้จากผู้ที่เก่งกว่า เพื่อพัฒนาตนเอง
 27. หาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองค์กร
 28. มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์
 29. มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ไม่ยึดติด
 30. กล้ายอมรับผิด จากการกระทำของตนเอง โดยไม่กล่าวโทษสถานการณ์ หรือบุคคลอื่น และนำเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน
 31. เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ
 32. ทำทุกบทบาทและหน้าที่ให้ดีที่สุด
 33. มีต้นแบบ หรือ Role Model เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ
 34. Trust ในตัวผู้นำและเพื่อนร่วมงาน
 35. มีการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
 36. Lifelong Learning
 37. พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ (Continuous Improvement)
 38. ยึดถือค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมขององค์กร
 39. ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergy)
 40. มีความภูมิใจในตัวเองและองค์กร 

 

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นสิ่งที่ Good move คอยปลูกฝังกับพนักงานทุกคนและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหัวใจของธุรกิจเราคือ ‘ลูกค้า’ ฉะนั้นการอบรมพนักงานของเราให้สามารถบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การใช้บริการขนย้ายของ ได้อย่างราบรื่น มีมาตราฐานและการบริการเป็นอย่างดี จะช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราซ้ำและบอกต่อ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของพนักงานในด้านการบริการขนย้าย จากความพึงพอใจและการการันตีคุณภาพจากโครงการ คอนโดและหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนหลายราย รวมถึงหลายบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและเหล่าเซเล็ปคนดังมากมาย

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.goodmove-th.com
โทร : 0-2114-7574
แฟกซ์ : 0-2100-4773
E-mail : info@goodmovethailand.com

Line ID : @goodmove ( มี @ ข้างหน้า )
Facebook Inbox : https://m.me/1653262334889316

 
Visitors: 1,764,071