รับบริการย้ายถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์

รับบริการขนย้ายและถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์

เอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการขนย้ายของ ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์


  วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน
วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน
 ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์
ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์
 บรรจุห่อหุ้มเรียบร้อย
บรรจุห่อหุ้มเรียบร้อย
 รถขนย้ายพร้อมให้บริการ
รถขนย้ายพร้อมให้บริการ


"เพียงเท่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องกังวลกับการย้ายเฟอร์นิเจอร์อีกต่อไปเพียงไว้ใจทีมงานมืออาชีพ"
โดย Good move Professional Movers

*** ราคาเริ่มต้นเพียง 1,300 บาท เท่านั้น ***

Visitors: 852,612