รับบริการย้ายถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์

ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์โดยทีมช่างเฟอร์นิเจอร์ของ Good move โดยตรง

 • ช่างมีความชํานาญสูง
 • เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ
 • รับงานถอดประกอบได้ทุกรูปแบบทุกรุ่น
 • มีความระมัดระวังสูง 

 

เอาใจใส่ทุกขั้นตอนในการขนย้าย

  วัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน

   ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์

   บรรจุห่อหุ้มเรียบร้อย

   รถขนย้ายพร้อมให้บริการ

ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน

 • ตู้หนังสือ

 • ตู้หนังสือ

 • ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู

 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานประตู

 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานประตู

 • ตู้เสื้อผ้า 4 บานประตู

 • ตู้เสื้อผ้า 6 บานประตู

 • เตียงนอน 3 ฟุต

 • เตียงนอน 3 ฟุต

 • เตียงนอน 6 ฟุต

 • เตียงนอน 6 ฟุต

 • ตู้โชว์

 • ทั้งหมด

 • ซิงค์ล้างจาน

ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงาน


ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในงานจัดแสดงสินค้า

 • ตู้โชว์สินค้า

 • เคาเตอร์

 • โมเดลอาคาร

 • อุปกรณ์ต่างๆ

"เพียงเท่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องกังวลกับการย้ายเฟอร์นิเจอร์อีกต่อไปเพียงไว้ใจทีมงานมืออาชีพ" โดย Good move professional movers *** ราคาเริ่มต้นเพียง 1,300บาท เท่านั้น ***


Visitors: 217,627