วิธีการชําระเงิน

วิธีการจ่ายเงินต่างๆ

     1. คุณลูกค้าต้องทำการยื่นยันกับเราก่อน

     2. กรณีที่ต้องมัดจํา

        2.1 มูลค่างานตํ่ากว่า 3,000 บาท จําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า 500 บาท เกิน 3,000 บาท ขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า 40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.2 งานที่ใช้อุปกรณ์ผันแปร เช่น อุปกรณ์แพคกิ้งค์ เป็นต้น มูลค่าเกิน 3,000 บาท ขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําอย่างต่ำ 40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.3 ในกรณีที่ต้นทางเป็นกทม.และปลายทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน 300 กิโลเมตร

                2.3.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.4 ในกรณีที่ต้นทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน 300 กิโลเมตรและปลายทางเป็นกทม.

                2.4.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.5 ในกรณีที่ขนส่งขนย้ายไปต่างประเทศต้องมัดจํา 50% ของราคาการจัดการภายในประเทศก่อนดำเนินงาน ไม่รวมค่าเอกสารและค่าพิธีการศุลกากร ให้ติดต่อ Good move ฝ่ายต่างประเทศ

 

ช่องทางในการชําระเงิน

  - คุณลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 013-3-84789-8

ชื่อบัญชี บจก. กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกชัย-บางบอน

  คุณลูกค้าสามารถจ่ายเงินกับพนักงาน Supervisor ของเราที่หน้างานได้เลย ( เงื่อนไขให้ย้อนไปอ่านข้างบนตรงที่ข้อ 2.กรณีที่ต้องมัดจำ ลงมา )

ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

  เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณลูกค้าต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ตกลงกันไว้

  ในกรณีเงิน Credit คุณลูกค้าต้องเป็น Membership (ลูกค้าประจําที่ใช้บริการต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง) ของเราเท่านั้น

Visitors: 1,100,784