วิธีการชําระเงิน

ช่องทางในการชำระเงิน


• กรณีจองคิวชำระผ่านบัญชีบริษัทฯ

- คุณลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 013-3-84789-8 ชื่อบัญชี บจก. กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกชัย-บางบอน 

 

• กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต

- แจ้งยืนยันจองคิวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน
- เจ้าหน้าที่จะมีการนัดหมายเข้ารูดบัตรเครดิตภายใน 7 วันช่วงแจ้งจองคิว

 

วิธีการชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

1. คุณลูกค้าต้องทำการยืนยันกับเราก่อน

2. กรณีที่ต้องมัดจําผ่านการโอน
  2.1 มูลค่างานตํ่ากว่า 3,000 บาท จําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า 500 บาท เกิน 3,000 บาท ขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า 40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน
  2.2 งานที่ใช้อุปกรณ์ผันแปร เช่น อุปกรณ์แพคกิ้งค์ เป็นต้น มูลค่าเกิน 3,000 บาท ขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําอย่างต่ำ 40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน
  2.3 ในกรณีที่ต้นทางเป็นกทม.และปลายทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน 300 กิโลเมตร
  2.3.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน
  2.4 ในกรณีที่ต้นทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน 300 กิโลเมตรและปลายทางเป็นกทม.
  2.4.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน
  2.5 ในกรณีที่ขนส่งขนย้ายไปต่างประเทศต้องมัดจํา 50% ของราคาการจัดการภายในประเทศก่อนดำเนินงาน ไม่รวมค่าเอกสารและค่าพิธีการศุลกากร ให้ติดต่อ Good move ฝ่ายต่างประเทศ

 


 

3.กรณีต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
  3.1 ท่านต้องมีการตกลงจองคิวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน และเจ้าหน้าที่จะทำการจัดหมายเข้าสถานที่เพื่อรูดชำระจ่าย
  3.2 เมื่อท่านขอใช้บริการบัตรเครดิต บริษัทฯจะมีการคิดค่าขนย้ายเพิ่มขึ้น 3% สำหรับค่าบริการที่บริษัทฯมีส่วนจ่ายกับเครื่องรูดบัตร
  3.3 ข้อตกลงเมื่อชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตจะเป็นรูปแบบชำระค่าบริการตามข้อตกลงเลือกใช้รูปแบบชำระบัตรเครดิตเต็มจำนวนเท่านั้น
  3.4 ในรูปแบบระบบชำระบัตรเครดิตเมื่อท่านตกลงจองคิวกับทางเราแล้วท่านจะไม่สามารถยกเลิกการขนย้ายได้ หรือหากมีการเลื่อนคิวท่านต้องติดต่อสอบถามคิวที่จะเลื่อนออกไปล่วงหน้าก่อนวันขนย้าย 3-5 วันเพื่อเช็คคิวตามระบบและทำเรื่องยืนยันย้ายวันขนย้ายที่ลงในระบบให้
  3.5 พื้นที่บริการสำหรับท่านลูกค้าใช้บัตรเครดิตจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

 

ยินดีรับบัตรทุกประเภท


  
VISA
 
THAI QR PAYMENT
 
mastercard
 
ATM POOL
 
Thai payment
 
Union Pay
 
JCB
 
Alipay

4.หลังจากชำระเรียบร้อยแล้วบริษัทฯจะทำการล็อคคิวตามที่ท่านคอนเฟิร์มไว้ได้เลย

 

ช่องทางในการชําระเงิน

• กรณีจองคิวชำระผ่านบัญชีบริษัทฯ
  - คุณลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 013-3-84789-8 ชื่อบัญชี บจก. กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกชัย-บางบอน
  - หลังจากเสร็จงานสามารถชำระโอนผ่านบัญชีบริษัทฯตามด้านบนหรือชำระเป็นเงินสดส่วนที่เหลือผ่าน Supervisor หน้างานได้เลย

• กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
  - แจ้งยืนยันจองคิวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน
  - เจ้าหน้าที่จะมีการนัดหมายเข้ารูดบัตรเครดิตภายใน 7 วันช่วงแจ้งจองคิว


ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน

• กรณีจองคิวชำระผ่านบัญชีบริษัทฯ
   - เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณลูกค้าต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ตกลงกันไว้
   - ในกรณีเงิน Credit คุณลูกค้าต้องเป็น Membership (ลูกค้าประจําที่ใช้บริการต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง) ของเราเท่านั้น

• กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
   - ชำระเงินมัดจำยอดเต็มจำนวนค่าขนย้าย
   - เมื่อทำการชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิกบริการขนย้ายหรือทำเรื่องคืนค่าใช้จ่ายใดๆได้
   - หากมีการเพิ่มเติมรายการขนย้ายและทางบริษัทฯพิจารณาคิดเพิ่มค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นการชำระผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯในส่วนของการคิดเพิ่มค่าใช้จ่ายเท่านั้น
• บริษัทฯไม่มีนโยบายให้พนักงานเรียกเก็บค่าบริการค่าขนย้ายเพิ่มเติมในหน้างานโดยไม่ผ่านบริษัทฯใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นค่ากล่องที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขต้องซื้อในหน้างาน)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ

 

Visitors: 1,764,077