วิธีการชําระเงิน Paying

วีธีการจ่ายเงินต่างๆ

   วิธีการชําระค่ามัดจําเพื่อจอง

     1.คุณลูกค้าต้องทำการยื่นยันกับเราก่อน

     2.กรณีที่ต้องมัดจํา

        2.1 มูลค่างานตํ่ากว่า3,000บาทจําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า500บาท เกิน3,000บาทขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําเพื่อจองย้ายอย่างตํ่า 40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.2 งานที่ใช้อุปกรณ์ผันแปร เช่น อุปกรณ์แพคกิ้งค์ เป็นต้น มูลค่าเกิน3,000บาทขึ้นไปจําเป็นต้องมัดจําอย่างต่ำ40% - 50% ก่อนดำเนินงาน ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.3 ในกรณีที่ต้นทางเป็นกทม.และปลายทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน300กิโลเมตร

                2.3.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.4 ในกรณีที่ต้นทางเป็นต่างจังหวัดห่างจากกทม.เกิน300กิโลเมตรและปลายทางเป็นกทม.

                2.4.1 ให้ชําระเงินก่อนดำเนินงาน 50% ส่วนที่เหลือชําระตอนเสร็จงาน

          2.5 ในกรณีที่ขนส่งขนย้ายไปต่างประเทศต้องมัดจํา 50% ของราคาการจัดการภายในประเทศ ก่อนดำเนินงาน ไม่รวมค่าเอกสารและค่าพิธีการศุลกากร ให้ติดต่อ Good move ฝ่ายต่างประเทศ

 

**ช่องทางในการชําระเงิน**

   - คุณลูกค้าสามารถโอนเงินเข้า  เลขที่บัญชี 013-3-84789-8

ชื่อบัญชี บจก. กู๊ดมูฟ โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์วายด์ มูฟเวอร์ส

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกชัย-บางบอน

  คุณลูกค้าสามารถจ่ายเงินกับพนักงานSupervisor ของเราที่หน้างานได้เลย ( เงื่อนไขให้ย้อนไปอ่านข้างบนตรงที่ข้อ 2.กรณีที่ต้องมัดจำ ลงมา )

**ข้อกำหนดในการจ่ายเงิน**

  เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณลูกค้าต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ตกลงกันไว้

  ในกรณีเงิน Credit คุณลูกค้าต้องเป็น Membership(ลูกค้าประจําที่ใช้บริการต่อเนื่องเกินระยะเวลา3เดือน) ของเราเท่านั้น

 

 

Visitors: 217,630