ตรวจสอบราคา Price

ราคายุติธรรมและเป็นไปตามมาตราฐาน ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้                                                           

  1. ค่ารถขนของ Trucks rate (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทรถและระยะทาง)
  2. ค่าพนักงาน Crew rate (ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะงาน)
  3. ค่าอุปกรณ์แพคกิ้งค์ Packing & Wlaping (คิดเป็นราคาต่อกล่อง/ต่อม้วน)

เชคราคาได้สะดวกรวดเร็วตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ 

 ทํา Google map ส่งเป็น URL ในช่อง จากไหนไปไหนบ้าง

แบบฟอร์มที่จะส่งของย้ายของ

กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน
Visitors: 217,627