รถกระบะตอนเดียวหลังคาทึบ/มีแคป


                 รถกระบะหลังคาทึบตอนเดียวและขนาด                   

     รถกระบะหลังคาทึบมีแคปสําหรับลูกค้านั่งไปด้วยหลายคน

Visitors: 169,644