รถบรรทุกขนาดใหญ่ (6ล้อ)

ขนาดรถบรรทุกขนาดใหญ่ (6ล้อ)

 รถ6ล้อตู้ทึบ

แบบไม่มีหลังคาเผื่อขนสินค้าเกินขนาดและของที่ต้องมีอากาศถ่ายเทเช่นต้นไม้

 

Visitors: 164,608